Follow

Ko Māwharu te Hōngongoi

Kua hoki mātou i te karaehe te reo i te pō nei. Me whakaoti ahau i tāku aromatawai akuanei. Kāore ahau i te uapare tāku kuri. Kei te whāngai ahau i ngā heihei anake.

--
We returned to te reo Māori class tonight. I must finish my homework soon. I can not shift the blame to my dog. I only have chickens.

Sign in to participate in the conversation
Cloud Island

A paid, early access, strongly moderated Mastodon instance hosted entirely in New Zealand.