Ko Tamatea-a-aio o Pipiri

Kei te rongo au i te āhua pōuri nei. He pō tētahi mārie, ēngari, kei te wheo āno tōku tuta. Kāore au i te rongo i te hāneanea.

--

I feel a bit sad. It's a quiet night, but the back of my neck is tingling. I am not feeling comfortable.

Ko Tamatea-kai-ariki o Pipiri

I te ako ahau mō te Kakama i te rā nei. Kei te rata ahau i te kaupapa nei, nā te mea, he pai ake tēnei kaupapa i ērā atu kaupapa. Kei te whakaoho ahau i te whārangi ipurangi nei:

Kei te pēhea tāu whakaputunga?

blog.tepapa.govt.nz/2018/07/30

---

What I hope I said:

I was learning about Agile today. I like this method, because it is better than the other methods. I found this page inspiring.

How is your backlog?

blog.tepapa.govt.nz/2018/07/30

Ko Okoro o Pipiri

I te roa te rā nei. Hei aha koa, kei te mākona tōku hinengaro. Kei te harikoa ahau mō tōku mataora. Pō marie.


--
Tired, but good.

Ko Ouenuku o Pipiri

I rangahau au i tōku kaupapa, ā, i tuhituhi au i tāku aromatawai. Kei te rata ahau i te tuhituhi ki te reo Māori, ahakoa, kei te uaua ki ahau.

I kōrero au i ō mātou hoa tauira. He ngāwari ake tō mātou kōrero i tērā wiki.
--
I researched the kaupapa and wrote my aromatawai. I like writing in te reo Māori, but it is hard for me.

I chatted with my fellow students. It feels easier to talk than last week.

Ko Hoata o Pipiri

I te ngāwari te rā. I kite au ki ngā hākinakina o ngā tamariki, kātahi ka toroa e māua i te whare pukapuka me te puna kaukau. I te tōnga o te rā, ōtira i haere māua ki te tāone, kātahi ka, i kai parehe māua, ā, i hoko māua i ngā pukapuka oruoru. He rangi mokopuna.

--
It was an easy going day. I saw the children's sports, and then we visited the library and pools. As the sun set we went to town and ate pizza and bought some second-hand books. A fine winter's day.

Ko Tirea o Pipiri

I tae ahau i tōku kāinga, kāore i roa i muri mai i te whakataki ahau o ngā kākuhu hākinakina o āku tamariki. Ā tērā wiki, ka mau tō tātou iro? mā te wā. Ā tōna wā. Ā tōna wā...

--
What I hoped I said:

I arrived home, it wasn't long before I was trying to find my children's sports clothes. Next week, will we have all learned out lesson. Time will tell. Time will tell....

Kīwaha

Kua mau tō iro? - have you learned your lesson?

Ko Whiro o Pipiri

Kua mātakitaki ahau ki te ataata nei nā Dr Rangi Matamua. Kei te tino rata ahau i tānā kōrero. Mātakina te kōrero e hoa mā!

fb.watch/61EeEPZKvS/
--
I've watched this video by Dr Rangi Matamua. I really like his talk. Give it a watch my friends!

Ko Mutuwhenua o Haratua

Kua pai tōku rā.

I te tiraki te pō nei. Ka taea e au te kite ariari ki ngā whetu.

Pō marie.


--

It has been a good day.

It was a clear night. I could see the stars clearly.

Good night

Kei te tautoku ahau i ō tātou kaimahi tiaki!

--

I support our nurses!

Ko Māuri o Haratua.

I tūtaki ahau i ōku hoa kaimahi mō te tini. I whakaharatau mātou te reo Māori. Ka hui ai mātou i Tūrei.


--
I hope I said:

I met my workmates for lunch. We practiced te reo Māori. We will meet each Tuesday.

Ko Orongonui o Haratua

Kei te whakaaro koe i te ngenge, ki te pānui ana āu tohumarau, keiwhā kua tuhituhi āu kupu.

I pai tōku rā. I mahi tōku whānau katoa.

--
I hope I said:

You know you are tired, when you write your hashtags before your post.

My day was good. I spent the day doing stuff with the family together.

tohumarau - hashtag
kāruhiruhi - pied shag

The Unremembered nā Patricia Grace

E pānuitia koe i te pūrakau hou

Read this modern retelling of Rona and Moon.

“Unremembering has led to a perceived Eminence, which became Ascendancy, which became Dominance, which became Superiority … ”

thespinoff.co.nz/books/06-12-2

Photo from recent climate change march in Wellington by David Tong.

Ko te Ōtane o Haratua

Kei te rangahau ahau i te pūrakau 'Rona rāua ko Mārama'. I whakahiwa ahau i te whakaaro mō te mārama. Kua pānui ahau akuanei, ko te pō tānetanga ināianei, ia nā Ōtane.


---
I am studying the legend of Rona and the moon. I find different thinking about the moon really interesting. I read recently that the current phase is a masculine one hence Ōtane.

Ko Tangāroa-a-kiokio o Haratua

I tūtaki ahau i ōku hoa. I tākoro mātou i te kemu papa hou nei 'Kaupapa'. He kemu pārekareka. Kei te rata kemu ahau hoki, nā te mea i te hanga te kemu ki Aotearoa.

Kei te tino whaikupu ahau i te kemu nei.

KAUPAPA - A board game for speakers & learners of te reo Māori

speak.maori.nz/

--
kemu papa - board game
kei te tino whaikupu ahau i te kemu nei - I highly recommend this game

Tangāroa-whakapau o te Haratua

Koinā te hāngai!

"Technology is the active human interface with the material world.

But the word is consistently misused to mean only the enormously complex and specialised technologies of the past few decades, supported by massive exploitation both of natural and human resources." - Ursula K. Le Guin

Kua rata tuhinga ahau o Le Guin. Kei te whaikuputia te tuhinga poto nei e ahau.

ursulakleguinarchive.com/Note-
--
Koinā te hāngai - that's the truth / that's the one

Ko Tangāroa a roto o Haratua

Kei te rongo ahau i Te Moana o Raukawakawa i te pō nei, engari, e rangimārie ana ngā hau e wha ināianei.

Āpōpō, kua pānui ahau, ko rangi mokopuna te rā nei.
------
rangi mokopuna - (kīwaha) for a good day
Te Moana o Raukawakawa - the that extends into the Cook Strait

Ko tēnei te rā tuatoru o ngā rā o Hune o te tau e rua mano e rua tekau mā tahi.

Ko te Tangāroa-a-mua o te Haratua

Kei te ako mātou mō ngā whetū o Matariki.

Ko te whakaaro nui nei, nō reira, ko te kōtahi whakaaro o ngā pio whakaaro mō te tātai tuarangi. I te wā mua, i te kōrero rātou, 'Ko te manu e kai ana i te mātauranga, nōna te Ao'. He tino pai rawa atu te whakaaro o Dr Rangi Matamua. He tangata mōhio ia.

youtube.com/watch?v=x3FQ-jyydF

--

Ko tēnei te rā tuatoru o ngā rā o Hune o te tau e rua mano e rua tekau mā tahi.

tātai tuarangi - cosmos
I ngā wā mua - in times past

Ko korekore te piri ki Tangāroa o Haratua

Ko tēnei te rā tuarua o ngā rā o Hune o te tau e rua mano e rua tekau mā tahi.

Kei te uaua tōku akomanga i tēnei pō, nō reira, kei te harikoa ahau mō te kōwhiringa nei. Ka haere au i te tari āpōpō.

I te wā mua, i kōrero rātou 'Nāku te rourou, nāu te rourou, ka ora ai te iwi'

Pō marie e te iwi.

---
He whakataukī / saying or proverb

Nāku te rourou, nāu te rourou, ka ora ai te iwi

With your basket and my basket, we will sustain everyone

Show older
Cloud Island

A paid, early access, strongly moderated Mastodon instance hosted entirely in New Zealand.